D I V Oo N e KH Oo Ne

اینجا جمع میشیم دور همی تا کلی با هم بخندیم و دور از تموم غصه ها باشیم

ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٦  کلمات کلیدی: خنده ، jok ، جوک

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ، ﺍﺯﺵ ﯾﻪ ﻏﻮﻝ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ...
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻦ,ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ,ﮔﻔﺖ ﺧﺐ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ
ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﺪﻡ!!؟؟
ﺧﯿﻠﯽ غولهﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﻻﻣﺼﺐ|: