خونه لر

سوالات همیشگی در خانه یک لر:
1-ای تلوزون سی کی روشنه؟
2-چی اخوی من یخچال؟
3-کی لامپه توالته روشن هشته ؟
4-کی دمپایی مه کرده پاش ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید