رستوران دبی

یارو ایرانی میره دبی تو رستوران میگه: الکباب
کباب براش میارن
میگه: الپیاز
پیاز براش میارن
میگه: البرنج
برنج براش میارن
با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه
گارسونه بهش میگه: اگه من ایرانی نبودم الگوز هم بهت نمیدادن !!


/ 0 نظر / 11 بازدید